Unapređenje socijalne zaštite i inkluzije djece s područja Grada Mostara

Projekt: „Uspostava savjetovališne usluge za djecu i mladež sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje, uključujući djecu bez adekvatne roditeljske skrbi i njihove skrbnike“ podržan od strane UNICEF-a , djelovao je pri Ustanovi „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ u periodu od 3. 4. 2018. godine do 31. 12. 2018. godine.  Za vrijeme trajanja projekta, ova savjetovališna usluga je bila integrirana u postojeće usluge Savjetovališta za zaštitu braka, obitelji i djece, Ustanove „Centra za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar.

Cilj posebno usmjerenog projekta bio je fokusiran na unapređenje sustava socijalne zaštite i inkluzije u gradu Mostaru, kroz unapređenje postojećih resursa, a oplemenjen je  novim programima i metodologijama. Njime se doprinijelo unapređenju socijalne zaštite i inkluzije djece sa smetnjama u razvoju i djece bez adekvatne roditeljske skrbi u Gradu Mostaru.

U okviru projekta osigurala se edukacija i savjetovanje djece i mladeži sa smetnjama u razvoju i djece bez adekvatne roditeljske skrbi, kao i njihovih roditelja/skrbnika, a sve u cilju prevencije i podrške djeci za prevazilaženje njihovih životnih poteškoća.

Ukupan broj direktnih korisnika projekta, obuhvatio je :

  • 19 (13M/6Ž) djece i mladeži sa smetnjama u razvoju;
  • 20 (4M/16Ž) roditelja djece i mladeži sa smetnjama u razvoju;
  • 5 (4M/1Ž) djece i mladeži sa smetnjama u razvoju i bez adekvatne roditeljske skrbi;
  • 5 (3M/2Ž) roditelja/skrbnika djece i mladeži sa smetnjama u razvoj i bez adekvatne       roditeljske skrbi;
  • 25 (11M/14Ž) tipične djece i mladeži bez adekvatne roditeljske skrbi;
  • 24 (9M/15Ž) roditelja/skrbnika tipične djece bez adekvatne roditeljske skrbi.