Studijska posjeta Gradu Zagrebu

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” Udruga socijalnih radnika HNŽ-e u sklopu Projekta “Transformacija Ustanova”, u suradnji sa Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-e pod pokroviteljstvom UNICEF-a BiH bila je u Studijskoj posjeti Gradu Zagrebu  u periodu od 21.11.2018. do 23.11.2018. godine.

Pored predstavnika Udruge socijalnih radnika HNŽ-e, u timu za Studijsku posjetu Gradu Zagrebu su i predstavnici: Grada Mostara, Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-e, Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” i Dječjeg doma “Mostar”.

U Gradu Zagrebu posjetili su: Gradsku Upravu Grada Zagreba, Centar za socijalnu skrb, Hrvatsku udrugu socijalnih radnika, Dnevni centar “Mali dom-Zagreb”, Caritasovu kuću za mlade “Da život imaju”, Centar za rehabilitaciju „Silver“, Dom za djecu „Vladimir Nazor“, Crveni križ Grada Zagreba gdje je i Prenoćište za beskućnike, zatim Ustanovu „Dobri dom“ Grada Zagreba kao i Pučku kuhinju koja je u sastavu navedene Ustanove.

IMG-ee9e8a99d8f4fbbedd921fce63c54804-V

Studijska posjeta Gradu Zagrebu od velikog je značaja za razvoj novih socijalni usluga u Gradu Mostaru i na području HNŽ-e, te preuzimanju primjera dobrih praksi u skladu sa EU standardima.