“Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom”

Caritas Bosne i Hercegovine, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama “Vedri osmijeh” i Nadbiskupijski centar za pastoral mladih “Ivan Pavao II” u okviru projekta POWER kojeg financira Europska unija danas 11.10.2018. godine, organiziraju Okrugli stol na temu “Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom” na kojem sudjeluje i predstavnik Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”.

Sudionici imaju priliku razgovarati o trenutnoj situaciji u zapošljavanju osoba sa invaliditetom,  osnovnim preporukama iz istraživanja o obrazovanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, kao i aktivnostima Fonda o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, te razmjeni iskustava i dobre prakse.

Ciljevi Okruglog stola su unaprijediti sudjelovanje OCD-a u procesima donošenja odluka, razmijeniti iskustva o politikama i praksama socijalne inkluzije osoba s invaliditetom i ojačati komunikaciju između organizacija i institucija kako bi se unaprijedio život osoba s invaliditetom.