“Procjena situacije u vezi sa izbjeglicama i migrantima u Bosni i Hercegovini”

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” prisusutvuje konferenciji za medije koju organizira Misija OSCE- au Bosni i Hercegovini dana 25.11.2018. godine na kojoj je objavljena publikacija pod nazivom “Procjena situacije u vezi sa izbjeglicama i migrantima u Bosni i Hercegovini”.

Publikacija je rezultat aktivnosti rada na terenu zbog značajnog povećanja broja migranata i izbjeglica koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu,