Konsultacije o razmjeni i zaštiti osobnih podataka žrtava ratnog seksualnog nasilja

Predstavnica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” na poziv UN Women u Bosni i Hercegovini,  učestvuje na konsultacijama o razmjeni i zaštiti osobnih podataka žrtava ratnog seksualnog nasilja  koja se održava u Sarajevu dana 22.2.2017. godine.

UN Women u Bosni i Hercegovini, u okviru Zajedničkog UN programa, koordinira proces izrade Smjernica za razmjenu i zaštitu osobnih podataka žrtava seksualnog nasilja u ratu s ciljem da ponude odgovore na pitanja vezana za osiguranje pristupa informacijama i zaštitu osobnih podataka preživjelih, te moguće modalitete međusektorske razmjene podataka. Smjernice su namijenjene i preživjelim, kao i građanima kako bi bili upoznati pod kojim uvjetima i na koji način, u procesu odlučivanja o njihovim pravima, nadležni organi mogu obrađivati njihove osobne podatke i vršiti njihovu razmjenu.