Naredbe Kriznog stožera federalnog ministarstva zdravstva

OPĆE NAREDBE

1. Naređuju se obvezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno 2 metra, kao i u otvorenom prostoru. Izuzetak od nošenja zaštitnih maski su: – djeca mlada od šest godina, osobe koje imaju probleme sa disanjem zbog kroničnih bolesti ili koja ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe npr. osobe sa intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha, – učenici osnovnih škola od 1. do 5. razreda tijekom obavljanja nastave u učionicama, – sportaši na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu.

2. Dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima

– ne više od 30 ljudi u zatvorenom prostoru,

– ne više od 30 ljudi na otvorenom prostoru.

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva). S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donesenih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera). Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa sukladno propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim stožerima županijskih/kantonalnih ministarstvima zdravstva.

3. Ograničava se kretanje pučanstva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati u jutro narednog dana. Iz stavka (1) ove točke izuzimaju se svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-I9 na području Federacije BH, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taxi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu. Uposlenici iz stavka (2) koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području Federacije BH, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, moraju imati odobrenje poslodavca za kretanje u razdoblju od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati u jutro narednog dana Za kontrolu točke 3. Poglavlja l. “Opće naredbe” zadužuje se županijske/kantonalne uprave policija nadležnih županijskih/kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova sukladno županijskim/kantonalnim propisima o javnom redu i miru.

4. Nalaže se kriznim stožerima županijskih/kantonalnih ministarstava zdravstva, da na temelju procjene COVID-I9 epidemiološke situacije na području kantona, reduciraju broj osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru sukladno točki 2. ove naredbe, na skupovima koji se održavaju, poput: političkih skupova, vjenčanja, svadbe, krizmi, sprovoda, dženaza i drugih obiteljskih okupljanja i sličnih događaja, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID-19 medu pučanstvom, kao i zaštite osobnog zdravlja i javnog zdravlja pučanstva.

5. U uvjetima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH koja se pogoršava, naređuje se striktno poštovanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na www.zzjz.bih.ba i to:

 *preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;

*preporuke – javni prijevoz;

* preporuke za muzeje, galerije, kina i sl.;

* preporuke za ugostiteljske objekte;

* preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2O2O/2021. godinu;

* preporuke – vrtići:

* preporuke za stomatološke ordinacije;

* preporuke – trajni smještaj iz zbrinjavanje;

* preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti-dopuna;

* preporuke za rad hotela;

* preporuke za trgovine, uslužne djelatnosti, tržne centre;

* preporuke- proslave; . preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19,

*o preporuke za skijališta u kontekstu COVID-19.

6. Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i županijskim/kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavnim općinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provođenje Naredbe pod točke 1, 2,7. i 5 ovog poglavlja, te sukladno svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svoje mjerodavnosti, koja uključuje pokretanje kaznenih prijava protiv počinitelja za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVlD-19 za Kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu Federacije BiH.

7 . Traži se od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužiteljstava žurno postupanje po podnijetim kaznenim prijavama iz točke 6. ove Naredbe, sukladno njihovim ovlastima.