Obuka “Važnost rane identifikacije (potencijalnih) žrtava dječjeg prosjačenja u praktičnom radu u kontekstu trgovine ljudima u B i H”

Predstavnik Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluje na obuci “Važnost rane identifikacije (potencijalnih) žrtava dječjeg prosjačenja u kontekstu trgovine ljudima u BiH” koja se, u organizaciji Međunarodne organizacije za migracije, održava u periodu od 18-22. siječnja u Mostaru.

Obuka ima za cilj podizanje svijesti profesionalaca na terenu o fenomenu dječjeg prosjačenja u kontekstu ugrožavanja dječjih prava, ranjivosti romske populacije/djece, eliminacije predrasuda i stereotipa koji se vežu za romsku populaciju – prevencija dječjeg prosjačenja, razvoj vještina s ciljem identifikacije potencijalnih žrtava, zaštita djece u generalnom smislu, upućivanje žrtava u sistemu referalnog mehanizma i procesuiranje počinitelja ovog krivičnoga djela u sistemu.

Predavači na obuci su iskusni radnici u oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima, policijski službenik MUP Tuzlanskog kantona i socijalni radnik JU “Centar za socijalni rad” Tuzla.