Smjernice za postupanje nadležnih institucija i ovlaštenih organizacija u suprotstavljanju trgovine ljudima u BiH

Predstavnici Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluju na dvodnevnoj edukaciji Smjernice za postupanje nadležnih institucija i ovlaštenih organizacija u suprotstavljanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, koju u okviru projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudima u B i H”  organizira World Vision BiH u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine,  dana 28. i 29. siječnja 2021. godine u Sarajevu.

Cilj edukacije je pružanje podrške u izgradnji kapaciteta vladinih i lokalnih sudionika u oblasti suprotstavljanja trgovine ljudima kroz predstavljanje Smjernica za postupanje nadležnih institucija i ovlaštenih organizacija u suprotstavljanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini kako bi se unaprijedili odgovori na potrebe sprečavanja, suzbijanja i pružanja zaštite žrtvama trgovine ljudima.