A.R.P.A. Italija, Udruga “Kraljice mira”

Ustanova “Centar za socijalni rad Grada Mostara” je dana 18.9.2020. godine dobila vrijednu donaciju hrane i higijenskih potrepština od Udruge A.R.P.A. – Udruge “Kraljice mira” iz Italije,  kako bi socijalno ugroženim osobama i obiteljima sa područja Grada Mostara olakšali ovo vrijeme pandemije COVID 19. Ravnateljica Centra, Zdravka Marić, primila je predstavnike Udruge, zahvalila im  se na ovoj značajnoj donaciji koja će uvelike pomoći sve većem broju korisnika socijalne zaštite.