Primjena novih propisa o uredskom i arhivskom poslovanju

Predstavnica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluje na seminaru “Primjena novih propisa o uredskom i arhivskom poslovanju” kojeg organizira REC d.o.o. Sarajevo dana 6.3.2020. godine u Mostaru.

Cilj seminara je upoznati učesnike da, kroz usvojene metode i tehnike postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka pa do arhiviranja, ojačaju kapacitete kvantiteta i kvaliteta svih potrebnih mjera za unapređenje rada, pa do nadzora provođenjem Pravilnika o uredskom i arhivskom poslovanju.