Edukacija za profesionalce -“Prvi kontakt i senzibiliziran pristup usmjeren na žrtve seksualnog zlostavljanja i silovanja u ratu”

Predstavnica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” učestvuje na edukaciji za profesionalce pod nazivom “Prvi kontakt i senzibiliziran pristup usmjeren na žrtve seksualnog zlostavljanja i silovanja u ratu” koju organizira Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u suradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) dana 5. i 6. 3. 2020. godine u Mostaru.

Cilj edukacije je jačanje profesionalnih i osobnih kapaciteta svih osoba koje rade sa ovom osjetljivom kategorijom civilnih žrtava rata i predstavlja standarde postupanja sa žrtvama ratnog seksualnog nasilja.