Dvodnevna konferencija “Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u obitelji”

Predstavnik Ustanove “Centar za socijlani rad Grada Mostara” sudjeluje na dvodnevnoj konferenciji pod nazivom “Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u obitelji” koju organizira Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 15.-16. 10.2018. godine u Sarajevu.

Cilj konferencije je jačanje suradnje institucija, ustanova i nevladinih organizacija u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u obitelji, kao i implementacija odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (“Službene novine Federacije BiH” broj: 20/13) s posebnim osvrtom na članke 37. i 39. Zakona, a koji se odnosi na uspostavu koordinacionih tijela, izradu programa za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji, te primjenu protokola o suradnji u ovoj oblasti.

Sudionici dvodnevne konferencije su prezentirali izvješća,  odnosno statistički pregled o nasilju u obitelji (broj prijava, broj izrečenih zaštitnih mjera,….), zatim teškoće i probleme u primjeni zakonskih propisa, kao i planirane aktivnosti za 2019. godinu.