Radionica informatike, programiranja i robotike

Nakon potpisivanja ugovora o suradnji  između Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” i Udruge Spark škole informatike iz Mostara o implementaciji Projekta koju je pokrenula Spark škola, u prostorijama Centra kreće održavanje radionice informatike gdje se štićenici Centra upoznaju sa osnovama informatike ali i programiranjem te robotikom.

Opći cilj je motivacija i pomoć djeci da kroz neformalnu nastavu stječu znanja i vještine koja su tražena na tržištu rada.

Informatika 1

Osim samih radionica informatike štićenici će uz pomoć pedagoga i motivacijskog govornika sudjelovati na radionicama razvoja socijalnih vještina.

informatika 3

Kroz školu informatike obučiti  će se minimalno 20 štićenika u dobi od 10 do 18 godina. Nakon uspješno završene škole štićenici će imati osnovna znanja i vještine za samostalan rad i napredovanje.

informatika 2

Nakon završetka projekta Udruga i Centar će nastaviti zajedničku suradnju, a sve u cilju pružanja boljih uvjeta štićenicima Centra za osobni rast i napredovanje. Za sve štićenike Centra nastaviti ćemo sa organizacijom radionica informatike, programiranja i robotike. Informatička oprema u Centru će biti dostupna štićenicima za daljnji rad i učenje.