Za svako dijete, jednake šanse!

UNICEF i Delegacija Europske Unije u BiH u suradnji sa Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla i World International u Bosni i Hercegovini organiziraju zajednički sastanak na temu “Za svako dijete, jednake šanse” na kojem sudjeluju i predstavnice Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara. Sastanak se održava dana 11.4.2018. godine u Sarajevu.

Cilj sastanka je razmjena informacija, razmatranje i dogovaranje zajedničke strategije za promociju prava djece sa poteškoćama. Poseban fokus je usmjeren na tri tematske oblasti: unapređenje koordinacije i usmjeravanje zajedničkih napora svih partnera koji rade za i sa djecom sa teškoćama u razvoju za zagovaranje o pravima djece; povećanje pristupa i kvaliteta inkluzivnih usluga (rani rast i razvoj djece, inkluzivno obrazovanje, socijalna zaštita); te unapređenje zaštite djece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” je prisutnima prezentirala  rad i značaj  Projekta “Uspostava savjetodavnog rada sa djecom i omladinom sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje uključujući djecu bez adekvatetnog roditeljskog staranja i njihove staratelje” .