P.O.W.E.R. – Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Predstavnik Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluje na prezentaciji Projekta P.O.W.E.R. – “Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom” kojeg predstavlja Caritas Bosne i Hercegovine u suradnji s partnerima iz BiH, Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije Bosne  i Hercegovine, Nadbiskupijskim centrom za pastoral mladih “Ivan Pavao II” i Udrugom roditelja djece s posebnim potrebama “Vedri osmijeh”.

Projekt P.O.W.E.R. financira Europska unija kroz IPA II Program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

Cilj Proljekta je stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.