“Zajedničko otklanjanje različitih postupanja u oblasti porodiljnih-roditeljskih naknada i prava u F BiH, s posebnim osvrtom na HNŽ/K”

Predstavnica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluje na sastanku sa donositeljima odluka na temu “Zajedničko otklanjanje različitih postupanja u oblasti porodiljinih-roditeljskih naknada i prava u F BiH, s posebnim osvrtom na HNŽ/K” koji organizira Udruženje Žene ženama Sarajevo u okviru Programa održivosti organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, sektor Prava žena, uz podršku Američke organizacije za međunarodni razvoj (USAID) u suradnji s Ministarstvom rada i socijalne politike F BiH, Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K i  Udruženja FORMA F Mostar.

Cilj sastanka je zajedničko otklanjanje različitih postupanja u oblasti porodiljinih-roditeljskih naknada u FBiH, s posebnim osvrtom na HNŽ/K, a održava se dana 20.4.2017. godine u Mostaru.