“Pravda za svako dijete”

Predstavnice Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluju na okruglom stolu na temu “Pravda za svako dijete” koji kao Projekt provodi UNICEF u suradnji sa Švedskom agencijom za razvoj  (SIDA), Švicarskom vladom i nadležnim resornim ministartstvima na državnoj, entitetskoj…

Page 1 of 11