“Edukacija stručnih radnika centara za socijalni rad i ustanova za djecu bez roditeljske skrbi u HNŽ”

U prostorijama Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” održava se sastanak na temu “Edukacija stručnih radnika centara za socijalni rad i ustanova za djecu bez roditeljske skrbi u HNŽ” koju organiziraju Udruženje socijalnih radnika HNŽ/K i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ dana 13.4.2017. godine na kojem su se okupili socijalni radnici iz Centara za socijalni rad sa područja HNŽ.