“Put ka samostalnom životu”

Predstavnica “Ustanove ” Centar za socijalni rad Grada Mostara” prisustvuje na promociji Priručnika za samostalan život mladih osoba sa invaliditetom “Put ka samostalnom životu” koju održavaju mlade osobe sa invalidiitetom iz Tuzlanskog kantona, dana 6.4.2017. godine u Mostaru.

Priručnik je temeljen na dobroj praksi ENIL-a (EU mreža za samostalana život), koju je Informativni centar za osobe sa invalidietom “Lotos” prilagodio socijalno-ekonomskim uvjetima, kao i postojećoj zakonskoj regulativi u BiH, a svtha mu je da na jednom mjestu pruži praktične i lako primjenjive informacije mladim osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, neophodne pri svakom koraku na putu ka samostalnosti.