Iznalaženje rješenja za suzbijanje problema prosjačenja i rada djece na ulici i drugim prometnim mjestima u Gradu

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” dana 24.3.2017. godine sazvala je sastanak radi iznalaženja rješenja za suzbijanje problema prosjačenja i rada djece na ulici i drugim prometnim mjestima u gradu na kojem su pored predstavnika Centra prisustvovali i predstavnici: Odjela za društvene djelatnosti Grada Mostara, Županijskog Tužiteljstva, Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, PU Mostar,

Na sastanku su doneseni sljedeći Zaključci:

  1. Da se prosjačenje u skladu sa člankom 219 stavak 2. Kaznenog Zakona F BiH ubuduće tretira kao kazneno djelo, a ne kao prekršaj kao što je do sada tretirano.

 

Članak 219 stavak 2. KZ F BiH glasi: Kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine kaznit će se roditelj, usvojitelj, skrbnik ili druga osoba koja zlostavi dijete ili maloljetnika, prisili ga na rad koji ne odgovara njegovoj životnoj dobi, ili na pretjeran rad, ili na prosjačenje, ili ga iz koristoljublja navodi na ponašanje koje je štetno za njegov razvoj.

  1.  Da u skladu sa Zakonom o i izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH (“SL. glasnik BiH” broj 58/15) MUP HNŽ/K po službenoj dužnosti vrši provjeru i ukidanje prebivališta osobama prijavljenim na fiktivne adrese stanovanja tj. na adrese na kojima nema objekata za stanovanje.

 

Obrazloženje: Iz rada na terenu je zaključeno da postoji dosta osoba koji imaju prijavljeno prebivalište na takvim adresama i da su takve osobe sklone devijantnom ponašanju kao što su krađa, prosjačenje, narušavanje javnog reda i mira i slično.

  1. Da Policijska Uprava Mostar planski pojača aktivnosti u cilju sprečavanja prosjačenja, posebno prosjačenje djece i da po potrebi u obilazak žarišnih mjesta u Gradu uključuje i socijalne radnike Centra.
  2. Da Tužiteljstvo i Sudovi ažuriraju svoj rad, posebno u postupcima pokrenutim protiv roditelja čija djeca prosjače ili rade na ulici.