ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DJEČJI DODATAK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ILI INVALIDITETOM

Ustanova ” Centar za socijalni rad grada Mostara” provodeći Zakon o izmjenama i dopunama zakona o materijalnoj potpori obiteljima s djecom ( “Narodne novine HNŽ”, broj:11/23 ) dana 29. 12. 2023. godine počinje da prima zahtjeve za priznavanje prava na dječji dodatak za djecu s teškoćama u razvoju ili invaliditetom svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 14:00 sati.

Obrazac zahtjeva i popis dokumentacije koja je potrebna za ostvarivanje prava na dječji dodatak za djecu s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom možete preuzeti u nastavku obavijesti. Za sva pitanja obratite se Ustanovi ” Centar za socijalni rad Grada Mostara” na broj 036-335-900.

Zahtjev priznavanje prava na dječji dodatak za djecu sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom