OBAVIJEST ZA KORISNIKE PRAVA NA DJEČJI DODATAK

U skladu sa članom 15. stav (3) Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u F BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22), zakonski zastupnik djeteta koje je ostvarilo pravo na dječji dodatak dužan je obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječji dodatak u mjesecu prije isteka prava, a što znači da ukoliko je korisnik zahtjev za ostvarivanje prava podnio u mjesecu oktobru 2022. godine, isto prestaje zaključno sa mjesecom septembrom 2023. godine, te se zahtjev za nastavaka ostvarivanja prava  podnosi u mjesecu augustu.

Potrebna dokumentacija za nastavak ostvarivanja prava na dječji dodatak:

  1. Zahtjev za priznavanje prava na dječji dodatak
  2. CIPS za sve članove domaćinstva (ne starije od tri mjeseca)
  3. Kućna lista (ovjerena kod nadležnog organa)
  4. Ukoliko postoji nepodudaranje CIPS prijavnice i kućne liste – Izjava zakonskog zastupnika o objektivnim razlozima
  5. Dokazi o prihodima za posljednja 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva:
  • dokaz o prihodima iz poreznih evidencija
  • dokaz o prihodima po osnovu mirovinsko-invalidskog osiguranja, odnosno potvrde iz evidencije nadležne službe za zapošljavanje
  • dokaz o prihodima prema propisima o boračko-invalidskoj zaštiti
  • izjava da svi članovi zajedničkog domaćinstva nisu ostvarili prihod po osnovu životnog osiguranja i prihod od nasljedstva u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva.
  1. Izjava zakonskog zastupnika djeteta kojom se potvrđuje da su preostali podaci dostavljeni uz prvobitni zahtjev ostali nepromijenjeni.

 

Sva dostavljena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji