Sporazum o implementaciji Projekta WVI-GIZ-22/1883

Ustanova “Centar za socijalni rad Grada Mostara” i World Vision International u Bosni i Hercegovini potpisali su Sporazum o implementaciji Projekta “Jačanje rezilijencije i identifikacije potencijalnih žrtava trgovine ljudima u Zapadnom Balkanu.

Osnovni cilj projekta koji je predmet ovog Sporazuma je podrška uspostavi i jačanju multidisciplinarnog Mobilnog Identifikacijskog Tima (MIT) na nivou Grada Mostara, odnosno pružanje konkretne podrške Ustanovi “Centar za socijalni rad Grada Mostara” čija je uloga u MIT-u koordinirajuća i utemeljena na mandatu koji Institucija ima u domenu odgovora na borbu protiv trgovine ljudima kojem je MIT produžena ruka na terenu.