“Hitna asistencija za starije osobe” – Start FUND COVID-19

Grad Mostar je kao i mnogi gradovi u Federaciji Bosne i Hecegovine i Bosne i Hercegovine dobio pomoć od humanitarne organizacije Catholic Relief Services (CSR) sa sjedištem u Sarajevu, koja je uz podršku Start Network,  pokrenula projekt “Hitna asistencija za starije osobe” (Start FUND CIVID-19) virusom. Cilj projekta je ublažiti tešku materijalnu situaciju starijih izoliranih osoba koja je izazvana COVID-19 virusom te podizanje svijesti o načinima zaštite i postupanja u slučaju zaraze virusom COVID-19. Projektom će biti obuhvaćeno 3000 domaćinstava sa oko 4500 članova.

Ciljna skupina su starije, materijalno ugrožene osobe preko 65 godina, te manji broj socijalnih slučajeva i izuzetno materijalno ugroženih domaćinstava po preporukama lokalnih centara za socijalni rad.

Paketi sadrže osnovne prehrambene artikle, sredstva za čišćenje i dezinfekciju i podijeljeni su, uz poštivanje svih propisanih mjera zaštite, dvije stotine dvadeset jednoj (221) obitelji. Korisnici su u svaki paket dobili i promotivni letak koji sadrži osnovne informacije o zaštiti i postupanju u slučaju zaraze virusom COVID-19 a koji se temelji na preporukama Zavoda za zdravstvenu zaštitu FBiH i RS.

U ime svih osoba, obitelji kojima su, ovom donacijom olakšani dani izolacije izazvane COVID-19 virusom, najtoplije se zahvaljujemo humanitarnoj organizaciji Chatolic Relief Services (CSR) sa sjedištem u Sarajevu.