Obavijest, uspostava E-savjetovališta sa psihoterapijom

Fondacija “Akademija za žene” uz podršku Austrijske ambasade u Bosni i Hercegovini Vas ovim putem informira o uspostavi e-Savjetovališta sa psihoterapijom koje nudi besplatnu profesionalnu pomoć za žene žrtve nasilja u Bosne i Hercegovini.

Pandemija COVID-19 je mnoge zemlje u svijetu suočila sa velikim izazovima, a jedan od njih je svakako i pružanje pomoći i podrške žrtvama nasilja. Mnoge razvijenije zemlje u Europi već sada bilježe porast slučajeva nasilja nad ženama i u obiteljima.

Prema zvaničnim statističkim podacima čak 52,8% žena u Bosni i Hercegovini je do svoje petnaeste godine života doživjele bilo koji oblik nasilja. Uslijed ograničene slobode kretanja i mjera (samo)izolacije mnoge žene su izložene nasilju, a za većinu njih vlastiti dom nije sigurno mjesto. U ovom teškom periodu razgovor o našim ličnim problemima, kao i profesionalni savjet objektivnog/ne i suosjećajnog/ne sugovornika/ice mogu biti od velike pomoći.

Razgovori u okviru e−Savjetovališta „Akademije za žene“ će se – zbog uvjeta ograničene slobode i (samo)izolacije − obavljati putem video poziva. Savjetovanje vode isključivo educirane psihoterapeutkinje u okviru individualnih sesija. Savjetovanje, odnosno psiho-terapeutski tretmani se vode u skladu sa standardima utvrđenim od strane Europske asocijacije za psihoterapiju i principima povjerljivosti podataka i dobrobiti klijentice, te sadržaja tretmana koji proističu iz Etičkog kodeksa.

Ženama žrtvama nasilja dovoljno je dati naše kontakt podatke 061/531-144 ili da posjete našu web stranicu www.afw.ba, projekti e-Savjetovalište sa psihoterapijom, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za pristupanje tretmanu.

Fondacija „Akademija za žene“, koja vodi ovaj projekat, je nevladina organizacija čiji cilj je razvijanje i jačanje potencijala žena i mladih u svim sferama društva i koja u sklopu mnogobrojnih projektnih aktivnosti promovira ljudska prava, demokraciju i rodnu ravnopravnost u društvu.