Priručnik za vođenje slučaja u u centrima za socijalni rad

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluje na prvom sastanku radne grupe kojeg u okviru Projekta “Jačanje sistema socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini” organizira Organizacija SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine uz podršku Njemačke vlade dana 1. i 2. 7. 2019. godine u Sarajevu.

U sklopu Projekta jedna od aktivnosti je Jačanje kapaciteta profesionalaca centara za socijalni rad u oblasti vođenja slučaja, te provođenje pilotiranje Priručnika za vođenje slučaja uz osiguranu stručnu podršku.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predložio je Ustanovu “Centar za socijalni rad Grada Mostara” kao jednog od deset centara za socijalni rad koji će tri mjeseca, u oblasti vođenja slučaja,  biti dio procesa pilotiranja.