Sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluje na prvom Sajmu zapošljavanja osoba s invaliditetom u B i H koji organizira Caritas B i H dana 12.6.2019. godine u Arena sport centru u Mostaru.

Sajam se organizira u okviru projekta POWER, stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom,  kojeg financira Europska unija kroz IPA II program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

Cilj sajma je promovirati pravo na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom.