Radna posjeta studenata Centru za socijalni rad Grada Mostara

Dana, 6.6.2019. godine ravnateljica Zdravka Marić primila je dvadesetak studenata II. godine studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru te im uz želje za uspješan završetak studiranja, prezentirala  rad i djelovanje Centra za socijalni rad, zakone po kojima se radi i prava koja se mogu ostvariti.