“Održivi razvoj u obrazovanju”

Predstavnica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluje na dvodnevnom treningu “Održivi razvoj u obrazovanju” koji, u okviru projekta Walk the Global Walk, organizira Grad Mostar i Centar za psihološku podršku “Sensus” dana 15. i 16. 4. 2019. godine u Mostaru.

Projekat Walk the Global Walk provodi se u dvanaest zemalja, a koordinator nacionalnih aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu je Grad Mostar.

Cilj treninga je unaprijediti kapacitete ključnih aktera za osiguravanje uvjeta za obrazovanje za održivi razvoj na lokalnom nivou.osnaživanje mladih ljudi u kreiranju okruženja i uvjeta za ispunjavanje ciljeva održivog razvoja.