Prezentacija Priručnika za vođenje slučaja za centre za socijalni rad u FBiH

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluje na prezentaciji Priručnika za vođenje slučaja za centre za socijalni rad u FBiH koji su u sklopu projekta „Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica“ izradili stručnjaci iz akademske zajednice i profesionalci iz centara za socijalni rad u Federaciji Bosne i Hercegovine, a  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa partnerima UNICEF BiH, HHC BiH i SOS Dječija sela BiH, uz podršku Europske Unije implementira navedeni projekat.

Prezentacija Priručnika se održava 05.12.2018. godine u Sarajevu.