13. prosinca 2016. godine

Predstavnica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluje na skupu povodom EU-UNICEF regionalnog projekta “Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju” i stručne obuke o Priručniku o pravima djeteta koji se održava u Sarajevu 13. i 14. 12.2016. godine.

Cilj skupa je da kroz smjernice i obuku podstakne partnere iz vladinih i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini da uključe prava i dobrobit djece u svoj svakodnevni rad i u sve razvojne sektore.