13. listopada 2016. godine

Predstavnici Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” učestvuju na edukaciji za policijske službenike i zaposlenike centara za socijalni rad koji rade na poslovima nasilja u obitelji i vođenja evidencija po pitanju nasilja u obitelji.

Edukacija se provodi na temelju članka 8. Pravilnika o načinu provedbe zaštitnih mjera za počinitelje nasilja u obitelji koje su u nadležnosti policije (“Službene novine FBiH” broj: 19/14), a na temelju plana koje je sačinilo Federalno ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji sa županijskim ministarstvima unutarnjih poslova.

Na ovoj edukaciji je prezentiran praktični unos podataka u bazu podataka o nasilju u obiteljima koju je pripremio i izradio Gender Centar Federacije BiH u suradnji sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine.