13. svibnja 2016. godine

Predstavnici Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” prisustvuju predavanju “Važnost intersektorske suradnje i multidisciplinarnog pristupa u području zaštite djece” prof. dr. Gordane Buljan Flander, kliničkog psihologa i psihoterapeuta, ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba koje organizira  Caritas iz…

Page 1 of 11