Strateška procjena rada UNW u BiH na prevenciji i zaustavljanju nasilja na ženama i nasilja u obitelji

Predstavnici Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluju na sastanku koji organizira UN Women ured u BiH dana 29.6.2018. godine u Mostaru s ciljem prikupljanje informacija za izradu strateške procjene rada UNW u BiH.

Iako je glavni fokus procjena rezultata rada  trogodišnjeg programa UNW “Standardi i angažman za zaustavljanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Bosni i Hercegovini”, analiza će uključiti i aktivnosti gender institucionalnih mehanizama i organizacija civilnog društva van okvira pomenutog programa.