Izvještaj o stanju i potrebama mladih koji izlaze iz alternativne brige u Bosni i Hercegovini

Predstavnik Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluje na prezentaciji dokumeta “Izvještaj o stanju i potrebama mladih koji izlaze iz alternativne brige u BiH“ koju  organizira SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini dana 22.6.2018. godine u Mostaru na kojoj su  razmjenili informacije, znanja i iskustva u radu sa marginaliziranim kategorijama djece i mladih, posebno onih koji napuštaju alternativnu brigu.

Istaknuti ciljevi za ovu godinu:

1. Nastavak kvalitativnog i kvantitativnog jačanja NVO Nautilus i uspostavljene mreže mladih radi učešća u procesu lobiranja i javnog zagovaranja u partnerstvu sa SOS dječijim selima u BiH i partnerskim institucijama.

2. Kreiranje i jačanje mreže partnera u zajednici radi koordinacije u implementaciji i zajedničkog djelovanja i podizanja svijesti javnosti o problemima mladih koji napuštaju alternativnu brigu.

3. Zajedničko javno zagovaranje i lobiranje prema višim nivoima vlasti radi izmjene politika i praksi koje se tiču mladih koji napuštaju alternativnu brigu.