“Smjernice za procjenu i utvrđivanje najboljeg interesa djeteta”

“Smjernice za procjenu i utvrđivanje najboljeg interesa djeteta” naziv publikacije čija se promocija održava u Sarajevu dana 21.6.2018. godine u organizaciji Mreže nevladinih organizacija za djecu “Snažniji glas za djecu” uz podršku UNICEF-a Bosne i Hecegovine na kojoj prisustvuje ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara”

Smjernice  su  rađene su za oblasti obiteljske i socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite, građanskih sudskih postupaka, krivičnih postupaka i smjernica za izradu javnih politika, zakona i podzakonskih akata koji se tiču djece.