“Dostupno i kvalitetno obrazovanje djevojčica i dječaka Roma”

Predstavnica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” sudjeluje na sastanku na temu “Razvoj referalnog mehanizma za prevenciju ranog napuštanja školovanja i neupisivanja djece u redovno obrazovanje” koji organizira Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko Neretvanske Županije dana 12.6.2018. godine u Mostaru.

Sastanak predstavlja kontinuitet projektne intervencije “Dostupno i kvalitetno obrazovanje djevojčica i dječaka Rome” i realizuje se uz podršku Save the Children.