II Godišnja stručna konferencija socijalnih radnika

II Godišnja stručna konferencija socijalnih radnika u Bosni i Hercegovini s međunarodnim učešćem pod nazivom “Izazovi reforme socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini” u organizaciji Udruženja socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, Savez udruženja socijalnih djelatnosti Republike Srpske, uz podršku Misije OSCE-a BiH i Vlade Zeničko-dobojske županije a u suradnji sa Fakultetom političkih nauka u Sarajevu održava se u Zenici dana 8. studenog 2016. godine na kojoj učestvuju predstavnice Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” ravnateljica Zdravka Marić, socijalne radnice Alma Kozo, Emina Mehić i Ljubica Rajić.