Donacija Vlade Japana

Ravnateljica Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” prisustvovala je primopredaji vozila Toyota Rav4 poklon Vlade Japana, kojeg je, u ime Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predao gos. Adil Osmanović, ministar Ministarstva civilnih poslova BiH.

Vlada Japana je u okviru japanske neprojektne pomoći donirala Bosni i Hercegovini grant za nabavku japanskih vozila nove generacije namijenjena javnim ustanovama socijalne skrbi u Bosni i Hercegovini koje su kao prioritetne utvrđene od strane Ferealnog ministarstva rada i socijalne zaštite. Donacija vozila će u znatnoj mjeri poboljšati mobilnost ustanove socijalne skrbi i postizanje većih kvaliteta pružanja usluga najugroženijim obiteljima i osobama sa područja Grada Mostara.

Primopredaja vozila izvršena je dana 28. listopada 2016. godine u Sarajevu