21. listopada 2016. godine

Predstavnik Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” učestvuje sastanku na temu javne diskusije o prijedlogu novih Akcionih planova Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2017, – 2020, godine koji organiziraju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u partnerstvu sa udruženjem “Kali Sara – Romski informacioni centar”. Sastanak se održava 21.10.2016. godine  u prostorijama ureda OSCE Misije u Mostaru.