Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Ustanova “Centar za socijalni rad Grada Mostara” je dana 6.12.2022. godine sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koja će omogućiti realizaciju projekta “Siguran i pristupačan prostor za korisnike socijalne skrbi” kojim je aplicirala na Javni poziv za prikupljanje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih poboljšanju funkcionalnosti i kvaliteti javnih prostora u zatvorenom na području Grada Mostara koji je pokrenuo Projekt Mostar – prostori koji pokreću, u suradnji sa People in Need (PIN), a financijski je podržan od strane Ujedinjenog Kraljevstva.

 IMG-20221216-WA0000