Donacija hrane od udruge “Kraljica mira” iz Italije

Ustanova “Centar za socijalni rad Grada Mostara” je dana 13.8.2022. godine dobila vrijednu donaciju hrane i pelena za odrasle od Udruge A.R.P.A. – Udruge “Kraljice mira” iz Italije,  koja godinama pruža pomoć najugroženijima na području Grada Mostara.

Zahvaljujemo se dobrim ljudima koji svojim nesebičnim radom i zalaganjem pomažu velikom broju korisnika socijalne zaštite.