Primjena Zakona o roditeljima njegovateljima, radni sastanak

U prostorijama Ustanove “Centar za socijalni rad Grada Mostara” dana 28.1.2022. godine održan je radno konzultativni sastanak na temu primjene Zakona o roditeljima njegovateljima na kojem, pored predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sudjeluju predstavnici centara za socijalni rad Hercegovačko-neretvanske i Zapadnohercegovačke županije te predstavnika firme COMP-IT iz Sarajeva.

Cilj radno konzultativnog sastanka  je priprema nadležnih centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne zaštite za postupanje po odredbama ovog zakona.