Projekat „Podrška djeci zatečenoj u skitnji i prosjačenju kroz direktnu pomoć i osnaživanje“

Ustanova “Centar za socijalni rad Grada Mostara” provodi Projekat “Podrška djeci zatečenoj u skitnji i prosjačenju kroz direktnu pomoć i osnaživanje” s ciljem suzbijanja negativnih aspekata na život i odrastanje djece izložene skitnji i prosjačenju. Specifični ciljevi projekta su: identificiranje djece zatečene u skitnji i prosjačenju, pružanje psihosocijalne pomoći i podrške djeci zatečenoj u skitnji i prosjačenju, educiranje djece zatečene u skitnji i prosjačenju i njihovih roditelja kroz edukativne i kreativne radionice koje se održavaju u prostorijama Centra, kao i podizanje svijesti javnosti o problemu prosjačenja.
Vrijeme provedbe Projekta određeno je od 01.01.2016. do 31.08.2016. godine.